CONCRETE-MIX

Twój dostawca nowoczesnych spoiw drogowych

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Spoiwa drogowe, mieszanki osuszające, dodatki hydrofobowe, środki jonowymienne.

Nasze produkty

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą najwyższej jakości spoiw i dodatków stosowanych w budownictwie drogowym.

MIX-GEOLITZ

MIX-GEOLITZ to środek jonowymienny stosowany jako dodatek do stabilizacji cementem, wspomagający proces hydratacji cementu. Środek jonowymienny.

MIX-DRY

MIX-DRY to mieszanka osuszająca stosowana w przypadku występujących na budowie mocno przewilgoconych gruntów. Mieszanka osuszająca.

MIX-R

MIX-R to spoiwo drogowe przeznaczone do tradycyjnej stabilizacji spoiwami wykorzystywanej do warstw ulepszonego podłoża. Spoiwo drogowe.

MIX-KATALIST

MIX-KATALIST to ziarnisty dodatek hydrofobowy przeznaczony do warstw konstrukcji drogi odpornych na absorpcję kapilarną wody. Dodatek hydrofobowy.