Osuszanie MIX-DRY

W jakich przypadkach stosować mieszankę osuszającą grunty MIX-DRY produkcji Concrete-Mix?

W przypadku występowania na budowie gruntów silnie przewilgoconych, w szczególności gruntów mocno spoistych, często konieczne jest wstępnie osuszenie gruntu w celu umożliwienia dalszych prac budowlanych. Proces osuszania podłoża polega na wprowadzeniu do wilgotnego gruntu mieszanki osuszającej MIX-DRY aktywizującej procesy hydratacyjne. Efekt osuszania jest szybki i mało kosztowny. Do wykonywania tego rodzaju prac stosowany jest identyczny sprzęt jak w przypadku tradycyjnej stabilizacji.

Jakie są odmiany spoiwa MIX-DRY?

MIX-DRY występuje w następujących odmianach:

  • HSD D
  • HSD 5