ziemia

OCHRONA ŚRODOWISKA

Firma Concrete-MIX w procesie wytwarzania oferowanych produktów wykorzystuje Uboczne Produkty Spalania (UPS), czyli substancje mineralne, które powstają w wyniku spalania węgla kamiennego i brunatnego w kotłach energetycznych. Aby takie materiały można było uznać za surowiec muszą spełniać ściśle określone parametry jakościowe i normy dotyczące danej dziedziny zastosowania. Podejście do odpadu wytworzonego w jednym sektorze przemysłowym, jako do źródła surowca możliwego do wykorzystania w innym, wpływa znacząco na poprawę i ochronę środowiska naturalnego. Taka symbioza przemysłowa przyczynia się do prowadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym (Circular Economy), czyli systemu opierającemu się na minimalizacji wytwarzanych odpadów, poprzez wydłużanie życia poszczególnych produktów. Odpady – jeżeli już powstaną – powinny być traktowane jako surowce wtórne. Na dzień dzisiejszy wiodącym źródłem energii w naszym kraju jest węgiel. Takie wytwarzanie energii wiąże się z uzyskiwaniem jednej z największej ilości Ubocznych Produktów Spania w Europie.

W Polsce konsumujemy prawie dwa razy więcej zasobów, niż pozwalają na to możliwości regeneracyjne Ziemi. Gospodarka o obiegu zamkniętym w kontekście życia na ekologiczny kredyt staje się w pełni zasadna.