Spowio MIX-R

Gdzie stosujemy spoiwo drogowe do stabilizacji gruntu MIX-R?

Spoiwo drogowe hydrauliczne MIX-R może być wykorzystywane zarówno do wzmacniania i ulepszania podłoża nawierzchni jak i wykonywania warstw podbudów pomocniczych. Stabilizować można zarówno grunty (spoiste i niespoiste) oraz kruszywa naturalne czy pochodzące z recyklingu. Dozowanie spoiwa hydraulicznego MIX-R jest uzależnione od wymaganej wytrzymałości na ściskanie i rodzaju gruntu. Recepta jest ustalana laboratoryjnie. Spoiwo dorogowe MIX-R może być stosowane wraz z mieszanką osuszającą MIX-DRY.

Jakie korzyści wprowadza spoiwo hydrauliczne MIX-R?

Dzięki spoiwu drogowemu MIX-R jest możliwe uzyskanie parametrów stabilizowanych gruntów (przede wszystkim wytrzymałości na ściskanie) przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. Wykonana warstwa stanowi świetne podłoże do dalszych prac budowlanych.

Jakie są odmiany spoiwa hydraulicznego MIX-R?

Spoiwo MIX-R występuje w odmianach:

-HSD 12,5

-HSD 22,5

-HSD 32,5